Veelgestelde vragen

VindUwZorg.nl heeft als doel patiënten inzicht te bieden welke zorg wordt geleverd en welke behandelingen worden gedaan in Nederland tijdens de Covid-19 crisis. Afgelopen periode is de reguliere zorg afgeschaald om diverse belangrijke redenen. Dit heeft echter geleid tot uitstel van zorg voor een grote hoeveelheid patiënten. Sommige patiënten raken hierdoor in grote onzekerheid. Voor anderen kan langdurige uitstel tot gezondheidsrisico's leiden. Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van deze website. De initiatiefnemers van VindUwZorg zijn er namelijk van overtuigd dat een beter geinformeerde patiënt samen met zijn of haar zorgverlener tot betere keuzes kan komen. Informatie over de toegankelijkheid en capaciteit van een zorginstelling kan belangrijk zijn. Tegelijkertijd biedt de website zorginstellingen een centraal punt om patiënten op een schaalbare en uniforme wijze te informeren hierover wat naar verwachting het aantal informatieverzoeken en telefoontjes reduceert.
De website is een initiatief van artsen, burgers en deskundigen uit de (digitale) zorg. Voor het ontwerp hebben we input van patiënten en experts uit de gezondheidszorg gebruikt.
"Vind Uw Zorg" is publiekelijk toegankelijk, onafhankelijk en gratis te gebruiken. De website beoogt primair de informatiepositie van patiënten te versterken. Wij stellen ons voor dat de informatie ook relevant kan zijn voor verwijzers zoals huisartsen, en andere individuen die een belang hebben in de gezondheid van een patiënt. Daarnaast biedt de website zorginstellingen een mogelijkheid om hun informatievoorziening te centraliseren, en daarmee het aantal informatieverzoeken / telefoontjes te reduceren.
Er wordt de grootst mogelijke aandacht gegeven aan het bewaken van de onafhankelijkheid van de informatie op de website. Dat wil zeggen dat we de ene zorginstelling niet hoger prioriteren dan de andere voor redenen zoals advertentiegelden, relaties, of reputatie.
Om de actualiteit en accuraatheid van de informatie op de website te waarborgen leveren zorginstellingen / zorgverleners deze informatie zelf aan. Ook werken wij met betrouwbare partners samen op dit vlak en worden de aangeleverde gegevens geëvalueerd alvorens ze worden geplaatst op de website.
Dat hangt van de situatie af. Indien patiënt reeds bekend is bij een medisch specialist of zorginstelling, adviseren wij dat hij of zij eerst vraagt op deze plek of de behandeling of operatie kan worden vervroegd. Het is immers een groot voordeel dat hij of zij hier reeds bekend is. Indien dit niet mogelijk en er kleven bijvoorbeeld gezondheidsrisico's aan het uitstellen van de behandeling of patiënt is nog niet doorverwezen naar een medisch specialist, dan adviseren wij dat de patiënt dit bespreekt met een zorgprofessional zoals zijn of haar huisarts. Ook adviseren wij patiënten te verifiëren bij hun zorgverzekeraar wat de financiële gevolgen zijn van een eventuele andere zorginstelling. Al is deze mogelijk niet gecontracteerd kan er per specifieke situatie gekeken worden wat er mogelijk is.
Mail naar info@pact.care om uw hulp aan te bieden.